Prezentare proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor inactive şi şomerilor de lungă durată din Judeţul Braşov.

 Grupul ţintă al proiectului este format din:

 •       270 de persoane inactive pe piața muncii si şomeri din Județul Braşov, din care:
 •       180 de şomeri de lunga durata (90 de femei si 54 de tineri);
 •       90 de persoane inactive pe piața muncii.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt următoarele:

 •       Informare și promovare a serviciilor de consiliere, informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități pentru comunitatea locală;
 •       Servicii de informare, consiliere ocupațională individuală și de grup;
 •       Servicii de mediere a muncii;
 •       Programe de formare profesională: cameristă şi lucrător în comerţ;
 •       Servicii de consiliere, formare și asistență pentru începerea unei activități de antreprenoriat.

 Principalele rezultate estimate:

 •       270 de persoane vor beneficia de serviciile de consiliere/ orientare – acces pe piaţa muncii;
 •       180 de şomeri de lungă durată vor participa la programe integrate de ocupare, din care 90 de femei și 54 de tineri;
 •       246 de persoane vor beneficia de serviciile de instruire – acces pe piaţa muncii;
 •       îmbunatățirea capacităților antreprenoriale a șomerilor de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața muncii prin dezvoltarea un program de antreprenoriat prin care 20 de persoane vor participa la curs de dezvoltarea capacităților antreprenoriale, iar 4 persoane vor începe o activitate independentă;

 Acest proiect contribuie la implementarea obiectivului general al POSDRU 2007 – 2013 prin crearea de oportunităţii pentru participarea pe piaţa muncii, prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare în Municipiul Braşov şi în alte 6 comunităţi locale (urbane şi rurale) din Judeţul Braşov, asigurând la nivelul comunităţilor locale o prezenţă a serviciilor de asistenţă pentru ocupare, continuă, flexibilă, adaptată nevoilor şi nivelului de educaţie al populaţiei.

 

Leave a Reply