În cadrul proiectului “Workability – inițiativă multidisciplinară de creştere a ratei de ocupare şi a capacității de ocupare a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Braşov”, derulat de Fundația Agapedia România împreună cu Asociația ”Community Aid Network” au avut loc în luna iulie 2014 următoarele activități:

  • S-a obținut acreditarea a două servicii de asistență pentru ocupare:

1. serviciu de informare și consiliere pentru ocupare;

2. serviciu de mediere a muncii pe piața internă.

Astfel, Fundația Agapedia va oferi aceste servicii pentru 180 de șomeri de lungă durată și 90 de persoane inactive pe piața muncii care au domiciliul în Județul Brașov.

  • S-au organizat sesiuni de informare pentru șomerii din localitățile Făgăraș, Rupea, Zărnești, Bran.
  • S-au încheiat convenții de practică cu Aro Palace, Carrefour, Casa Mureșan, Hotel Kronewell.
  • Pliantul de prezentare al proiectului WorkAbility a fost finalizat și va fi disponibil beneficiarilor proiectului. Aceasta poate fi descărcat în format electronic de aici:WorkAbility_broșură prezentare proiect
  • Fundația Agapedia România a depus documentația în vederea autorizării cursului pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale destinat șomerilor de lungă durată și persoanelor inactive pe piața muncii, care au domiciliul în județul Brașov. Cursul va ajuta 20 de beneficiari ai proiectului să dobândească abilitățile și cunoștintele necesare pentru a iniția o activitate antreprenorială.

Detalii suplimentare despre proiect: 0368 409115, mariana.tintarean@agapedia.ro.