Ȋn cadrul proiectului WorkAbility – inițiativă multidisciplinară de creştere a ratei de ocupare şi a capacității de ocupare a şomerilor de lungă durată şi a persoanelor inactive pe piața muncii din Județul Braşov, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în Oameni!”, tinerii din Judeţul Braşov pot beneficia de asistenţă gratuită pentru inceperea unei afaceri.

Se ofera asistenţă pentru:

  • alegerea formei de organizare (PFA, Intreprindere Individuală, SRL, SRL-D, etc);

  • înregistrare la Registrul Comerţului;

  • asistenţa pentru redactarea contractelor şi întocmirea documentelor de contabilitate primară;

  • asistenţă pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru acoperirea costurilor de start-up;

  • curs pentru Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Criteriile de selecţie a participanţilor:

  • au domiciliul în Judeţul Brasov;

  • au absolvit liceul;

  • au vârsta cuprinsă intre 18 şi 24 de ani;

  • nu au avut un loc de muncă in ultimele 6 luni.

Persoanele care doresc să beneficieze de asistenţă pentru demararea unei afaceri se pot adresa Fundaţiei Agapedia România.

Persoană de contact:

Mihaela Bucşa, Specialist PR, mihaela@agapedia.ro, tel: 0368-409115.