Fundatia Agapedia Romania a inceput pe data de 4 aprilie 2014 implementarea proiectului WorkAbility – initiativa multidisciplinara de crestere a ratei de ocupare si a capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata si a persoanelor inactive pe piata muncii din Judetul Brasov.

Proiectul are o durata de 18 luni si beneficiaza de o finantare nerambursabila in valoare de 2.128.454.44 lei, reprezentand 98% din cheltuielile eligibile, prin contractul de finantare POSDRU/133/5.1/G/128814.

Acest proiect, oferă asistență pentru ocupare pentru 90 de persoane inactive şi 180 de şomeri de lungă durată din Județul Braşov. În luna Mai 2014 va începe selectarea beneficiarilor pentru care se vor oferi gratuit:

  • Informare, consiliere şi mediere a muncii
  • Cursuri de calificare pentru 226 de persoane, în meseriile: cameristă, lucrator în comerţ
  • Asistenţă specifică pentru ca minim 28 de persoane să obţină un loc de muncă
  • Un curs de dezvoltare a capacităților antreprenoriale pentru 20 de persoane
  • Asistenţă specifică pentru ca minim 4 persoane să înceapă o activitate independentă

Persoană de contact: Mariana Tintarean, asistent de proiect – mariana.tintarean@agapedia.ro.